Osobní váha TANITA BC-1000 PROFI

Tělesná analýza


 • Váha pracuje pomocí Bioelektrické impedanční analýzy (BMI) bezpečné, nízkoúrovňové elektrické signály projdou tělem přes chodidlové senzory. Signál prochází snadněji tekutinou ve svalech a dalších tkáních, ale naráží na odpor, když projde tělesným tukem, který obsahuje málo tekutin. Hodnoty tohoto odporu (impedance) jsou pak dosazeny do matematických vzorců pro výpočet složení těla.
 • Tělesná hmotnost - přesnost vážení - 100 g
 • Svalová hmota - tato funkce ukazuje hmotnost příčně pruhovaných i hladkých svalů. Svaly fungují jako motor ve spotřebě energie. Jak se vaše svalová hmota zvyšuje, vaše energetická spotřeba se zvyšuje a pomáhá snížit přebytek tělesného tuku a zhubnout zdravým způsobem
 • Procento tělesného tuku - procentuální přesnost 0,1%. Jedná se o množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti. Snižování nadměrného množství tělesného tuku snižuje riziko určitých nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, cukrovky a rakoviny

 • Hodnocení útrobního - viscerálního tuku = tuku v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Výzkumy prokazují, že ačkoliv Vaše hmotnost a % tělesného tuku zůstává stejné, s přibývajícím věkem se ukládání tuku mění a tuk se čím dál víc ukládá v oblasti břicha, obzvlášť u žen v menopauze. I při nízkém procentu tělesného tuku můžete mít zvýšené množství útrobního tuku. Zjištění množství viscerálního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě, pomůže snížit riziko nemocí - srdečních chorob, vysokého krevního tlaku atd.

 • Rozmezí zdravého tělesného tuku - váha automaticky porovnává procento tuku s procentem tuku zdravého člověka (stanoveno světovou zdravotnickou organizací na základě dlouhodobých výzkumů)

 • Hmotnost kostí (úroveň kostních minerálů, množství kalcia a ostatních minerálů) - cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí
 • Procento tělesných tekutin v těle - podíl tělesné vody v lidském těle k její celkové hmotnosti. Při správném množství vody v těle si zajistíte funkci tělesných procesů a snižujete riziko vzniku souvisejích zdravotních problémů
 • Indes tělesné hmotnosti - BMI (body mass index) - číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity. Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky. Je to obecně statistický nástroj pro zkoumání korelace mezi obezitou a jinými faktory. Ignoruje však velké množství jiných faktorů - např. stavbu těla, množství svalstva apod. Proto se používá přesnější testování, jako je tato impedanční analýza.
 • Bazální metabolismus = kalorický výdej (BMR) - tato funkce ukazuje množství kalorií potřebné pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém...). Kalorie spalujete i ve spánku. Přibližně 70 % za den zkonzumovaných kalorií je použito pro BMR - přeměnu látek. Při každé aktivitě je spotřebována energie, čím intenzívnější je aktivita, tím více kalorií spálíte. Základem pro to jsou svaly (tvoří přibližně 40% vaší váhy), fungují jako motor a spotřebují velké množství energie. Vaše BMR závisí na podílu svalů ve Vašem těle. Při přibývajícím množství svalů, zvyšujete Vaši spotřebu energie. Vyšší BMR zvyšuje počet kalorií a pomáhá Vám snižovat podíl tělesného tuku. Nízký BMR činí zbavování se tuku a snižování celkové tělesné hmotnosti mnohem těžší.
 • Metabolický věk - tato funkce spočítá Vaše BMR a ukáže Vám průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než Váš skutečný věk, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus. Zvýšená tělesná aktivita Vám pomůže zvětšit objem svalové tkáně a snížit Váš metabolický věk.
 • Celková fyzická kondice - tato funkce porovnává Vaše složení těla tím, že porovná tělesný tuk a svalovou hmotu. Při zvýšené aktivitě se sníží množství tělesného tuku, Vaše fyzická kondice se podle toho změní. I když Vaše hmotnost zůstává neměnná, může se Vaše svalová hmota nebo podíl tělesného tuku změnit, a to zlepšuje Váš zdravotní stav a snižuje riziko některých onemocnění.
 • Denní příjem kalorií = kolik kalorií můžete spotřebovat během příštích 24 hodin pro udržení aktuální hmotnosti

STATISTIKY LZE DLOUHODOBĚ SLEDOVAT + VÝSTUPNÉ HODNOTY TISKNOUT


CENA TĚLESNÉ ANALÝZY 200,-