Rodinné konstelace

07.05.2020

Neděle 12.3.2023 - 9:00 - ZŠ Písek u Jablunkova - cena 500,-


Práce s rodinnými systémy vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který zjistil, že těžké osudy jeho klientů často souvisí s rodinnou historiií. Našel způsob, jak uvést rodinný systém do rovnováhy, a tím pomoci řešit současné obtíže.

Rodinný systém (tak jako každý jiný systém) tvoří celek, který se snaží udržet rovnováhu, a tak se stane, že z lásky - aniž bychom si to uvědomovali - bereme na sebe úlohu (osud) člena rodiny, kterému nebylo dovoleno se narodit, který byl vyloučen, zapomenut, o kterém se nesmělo mluvit, který předčasně zemřel, zůstal osamocen, nebo měl jinak těžký osud. V rozvedeném nebo nefunkčním manželství dítě přebírá úlohu partnera a "přestává být dítětem". Děti si nedovolují být šťastnější než rodiče, nebo nesou zátěž či výhody rodičů, které jim nepatří, nebo se rozhodnou, že nikdy nebudou jako oni, nebo rodiče nepřijímají. Tím však popírají svůj život, svoje kořeny a sílu. Tím vlastně nepřijímají sami sebe, protože život dostaly od rodičů, ti zase od svých rodičů... Všichni jsme součástí rodinného systému. S rodinou jsme spojeni celé generace. Nevědomky formuje kvalitu našeho prožívání, zdraví, našich vztahů - k sobě, rodičům, partnerům, dětem... Vytváří vzorce přesvědčení a očekávání, skrze něž (ne)vnímáme realitu, nevíme, kdo skutečně jsme my sami. Často se stává, že se v rodinách opakují stejné příběhy v průběhu několika generací. V rodinných konstelacích se ukazuje, že když si nevyřešíme své problémy sami, automaticky je předáváme k řešení našim potomkům.

Rodinné a jiné systemické konstelace umožňují podívat se na jakýkoliv problém - zdravotní, pracovní, finanční, vztahový, psychický, rozhodovací, trauma, sebepřijetí, sebehodnota, osobní a duchovní růst, smrt, potrat, pocity viny, rozvod..., problém s dětmi (anorexie, bulimie, nemoc, drogy, nemůže si najít partnera, práci...). Pomáhají uzdravit kořeny (máme-li zdravé kořeny, můžeme růst a kvést), přijmout rodiče, zahojit vztahy, osvobodit se z nevědomých vlivů, převzatých rolí, zátěže a pocitů viny, správně se rozvést, rozejít, rozhodnout, posílit otevřenost, sebedůvěru, sebelásku, sebeúctu, úctu k životu, k předchozím generacím, které jsou zdrojem naší síly. Metoda přináší hluboký prožitek celistvosti a jednoty - vše je spojeno se vším a nikdo není vinen. Vidíme, že viník je (byl) obětí.

K řešení všech problémů je nutné poznání pravdy a vlastní psychiky. Systemické konstelace odhalují pravdu (skutečnost) i vlastní psychiku. Obojí je třeba přijmout. Teprve přijetím relativních (podmíněných) pravd (každá pravda někdy platí a za jiných podmínek neplatí, a každý - ze svého úhlu pohledu - má svoji pravdu) se nám otevírá PRAVDA nepodmíněná - Pravda nad protiklady, která je vším - Jednota, Celistvost, Láska.

Jak se konstelace provádí:

Klient si z účastníků semináře vybere zástupce pro členy svého systému, tak jak mu řekne průvodce konstelacemi (lektor), např. rodiče, sourozence, tetu, symptom nemoci, svůj strach, nespavost, depresi..., a také zpravidla i zástupce za sebe. Rozestaví je tak, jak to odpovídá jeho vnitřnímu obrazu, jak to cítí, bez předem promyšleného plánu. Reakce zástupců jsou překvapivě shodné s pocity těch, které představují. Získáváme tak informace o systému a o jeho skryté dynamice. Ukazuje se, kdo v systému chybí a kdo převzal jeho úlohu. Doplněním chybějících členů systému, projevením vnitřních impulsů zástupců a všeho, co bylo skryto, začíná hojivý proces, který působí nejen na klienta, ale na celý systém. (Vědomí jednotlivce ovlivňuje vědomí celku, a naopak. Toto platí i na úrovni podvědomí a nevědomí.) Konstelace má přínos nejen pro klienta a zvolené zástupce, ale i pro ty, kteří proces sledují.

Je dobré se předem informovat o významných událostech v rodině (2-3 generace zpět): Těžké a chronické nemoci, úmrtí do 40 let věku, potraty, izolace (klášter, vězení, psychiatrie...), majetkové křivdy, emigrace, velké utrpení (válka, koncentrační tábor, výslechy, sebevraždy)... Důležití jsou ti, o nichž se nesmělo mluvit nebo se o nich mluvilo špatně, i bývalí partneři a nevlastní děti.

Konstelace proběhnou na ZŠ Písek u Jablunkova. Cena je 500 Kč - platba na místě v hotovosti. Více info na tel.č. 605 727 995 (Jana Maštalířová)